Strategie en advies door Marketing Spectrum - Strategie is de basis van groei

Strategie & Advies

De basis van online succes.

Veel websitebezoekers zijn altijd welkom.

Maar wat is het doel van uw website? Waarom doet u de zaken zoals u ze doet?
Kan het beter?

Wat doen uw concurrenten en wat maakt uw bedrijf zo uniek?

De juiste marktbenadering kan het verschil zijn tussen een onderneming die overleeft, of een onderneming die floreert.

Strategisch online

Hoe gaat u uw missie, visie en doelstellingen online realiseren?

Als u pas net begonnen bent met het professionaliseren van uw online activiteiten kan een online marketing strategie wat overdreven klinken.

Maar waarom zou een online strategie alleen noodzakelijk zijn voor grote bedrijven? Een strategie geeft uw organisatie sturing, houvast en zorgt ervoor dat de keuzes die u maakt, bijdragen aan uw doelstellingen, visie en missie.

Van visie naar een resultaat;

  • Wat wilt u bereiken (missie / visie)
  • Wat zijn uw doelstellingen (tastbaar resultaat)
  • Hoe gaat u dit bereiken (strategie)
  • Welke keuzes maakt u om dit te bereiken. (tactiek)

Online marketing strategie scherp in beeld?

Strategie voor de toekomst

Een online strategie is iets dat u direct toepast, maar welke gericht is op uw toekomst. Op de visie en missie van uw bedrijf. De visie en missie omschrijven op hun beurt het bestaansrecht van uw organisatie. Uw reden om er te zijn.

Om de missie en visie te behalen stelt u doelstellingen op. Uw doelstellingen zijn de meetpunten naar online succes. 

Strategie & tactiek

45% van de ondernemingen heeft geen online strategie. Ze passen allerlei online marketing tactieken toe. Links en rechts worden er allerlei zaken op internet gedaan. Maar een duidelijke strategie en vaak zelfs doelstellingen ontbreken.

Waarom een strategie?

Als een missie, visie, doelstellingen, strategie en de tactieken heeft staan, heeft u een duidelijk beeld hoe en waarom u online marketing toe gaat passen.

Bij iedere keuze die u vanaf dat moment maakt kunt u hierop terugvallen. Dat leidt soms tot lastige keuzes, maar altijd tot het scherp houden van uw doelstellingen en redenen waarom u zaken doet zoals u dat doet.

Doelstellingen kunnen worden opgedeeld in doelen, of targets. Bijvoorbeeld maandelijkse targets. Deze targets meet u aan de hand van KPI’s; Key Performance Indicators of Kritieke Prestatie Indicatoren. 

Dit heeft als doel dat u iedere maand helder zicht heeft op welke kanalen of doelstellingen behaald worden, en waar uw inzet nodig is.

In de online marketing wereld wordt ook wel eens gezegd; aan welke knoppen u moet draaien.

5 redenen voor KPI's

Het inzetten van deze KPI’s behoort tot de kern van goede online marketing. KPI’s past u toe om:

  • De gezondheid van uw bedrijf te monitoren
  • Succes of tegenvallers meetbaar te maken
  • Tijdig te kunnen schakelen, en doelgericht te werken
  • Om patronen in kaart te brengen en zo voorbereid te zijn op bijvoorbeeld drukke en rustige periodes. U ziet dit letterlijk aankomen.
  • Om problemen direct aan te pakken, of kansen te benutten.

Wij helpen u hierbij graag!

Onze missie is om het groeiende MKB helpen bij het behalen van hun doelen door ze aan de hand te nemen en online te professionaliseren.

Wij helpen u dus dolgraag met het opzetten, bijhouden en uitvoeren van uw strategie en KPI’s.

Advies & begeleiding

Wij adviseren en begeleiden u om heldere doelstellingen te formuleren en ontwikkelen samen met u een sterke online strategie om deze doelstellingen te behalen.

Daarnaast adviseren wij u over welke tactieken hierbij slim zijn, passen bij de strategie en de verwachte resultaten.

Uitvoering & metingen

Ook kunt u de gehele uitvoering aan ons over te laten. Wij creëren vanuit een intake een sterke online strategie met bijbehorende tactieken. 

Het opstellen en meten van de KPI’s is hierbij aansluitend mogelijk, maar hiervoor kunnen wij uiteraard ook los worden ingezet.

Contact over online strategie

De eerste stap naar de online groei van uw organisatie is contact met ons opnemen.
We adviseren u vrijblijvend over de mogelijkheden, en de beste opties voor uw organisatie.